Hvis du vil være godt beskyttet i tilfælde af brand, kan du med fordel vælge et brandglas.

Her kan du vælge imellem en række forskellige brandbeskyttende glastyper med varierende funktion. Brandmodstandsevnen måles i tidsintervaller, som er 30, 60, 90 og 120 minutter. Brandbeskyttende glas skal altid specificeres som en del af et testet og godkendt glassystem.

Installationen skal udføres af fagfolk for at sikre at glasset opfylder kravene i tilfælde af brand. Vi har helt tjek på kravene, og kan derfor garantere, at du er godt sikret, hvis uheldet skulle være ude.

Se, hvordan et brandbeskyttende glas forhindrer ilden i at sprede sig:

Fordelene ved Pilkington Pyrostop®

  • Hindrer ilden i at sprede sig og begrænser brandskaderne.
  • Giver en passiv brandsikring, som også sikrer flugtveje i bygninger og beskytter brandmænd i deres brandbekæmpelse.
  • Et opakt-isolerende mellemlag gør at man ikke direkte ser branden, hvilket mindsker risikoen for, at en paniksituation skal opstå. Brandberedskabet kan også hurtigt se, hvor det brænder ved at glasset bliver opakt ved brand, og derved reflekterer strålingen
  • Passer i alle konstruktioner, hvor de lokale bygningskrav foreskriver fuldstændig brandisolering kombineret med sikring mod flammer og brandgasser.

Ny og smart udvikling inden for brandglas

Tidligere var brandsikring ofte tunge og tykke beton- og stålkonstruktioner. Tidens udvikling indenfor glasindustrien har ændret forudsætningerne for brandsikring i glas.

Derfor er brandsikkerhed ikke længere en hindring for arkitektoniske idéer med glas. Du kan derfor sagtens skabe et lyst og åbent rum uden, at brandsikkerheden for bygningen behøver at blive tilsidesat.

Jo flere lag, der indgår i opbygningen af det brandbeskyttende glas, desto længere tid tager det, før branden trænger igennem, og desto langsommere stiger temperaturen på det glas, som vender væk fra branden.