ME Glas er en familiedrevet glarmestervirksomhed, som blev etableret i 1979. I dag bliver ME Glas drevet af Casper Neergaard, som er 2. generation.

Eigil Madsen og Ole Eriksen var begge glarmestre-svende ved den tidligere store glarmestervirksomhed Alstrup Glas. De besluttede i 1979 at starte selvstændigt som glarmestre, og straks var ME Glas etableret.

ME Glas blev hurtigt en succes, og de to måtte hurtigt købe en ekstra varevogn, så de kunne køre hver for sig og dermed nå flere opgaver dagligt.

Ole Eriksen døde desværre alt for tidligt i år 2000, og Eigil var derfor pludselig alene i virksomheden. Da ME Glas bor til leje ved Kurt Neergaard, som i mange år havde Marselis Tømrer & Snedker Firma, overtog Kurt Neergaard ME Glas, da Ole døde. Dermed forblev de to virksomheder naboer på Oddervej 55. Eigil forsatte i virksomheden til han valgte at gå på efterløn i februar 2011.

Kurt Neergaard har ejet ME Glas indtil februar 2011, hvor sønnen Casper Neergaard overtog ME Glas.

Med vores brede erfaring inden for glarmesterfaget, hjælper vi dig med alle slags opgaver. Hos ME Glas sætter vi en stor ære i at overholde de gamle håndværksdyder. Vi holder altid vores aftaler med tid og pris, og så efterlader vi selvfølgelig vores arbejde rent og pænt, så du ikke skal rydde op efter os.

Vi har en stor fast kundekreds indenfor private, erhvervsdrivende, kommunalt – og statsejede virksomheder.

ME Glas er medlem af Glarmesterlauget i Danmark og er dækket under Glarmesterlaugets Garantiordning.

Vi arbejder hårdt for at undgå klager, men hvis du ikke er tilfreds med vores arbejde, så kontakt os – vi vil gøre alt for at sikre, at du bliver en tilfreds kunde.

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af din klage, så har du altid mulighed for at klage til Glarmesterlaugets Garantiordning, Gothersgade 160, 2.th, 1123 København K, www.glasmedgaranti.dk.

Vi er omfattet af Glarmesterlaugets garantiordning – Glas med garanti –  som dækker i 5 år. Garantien dækker montering af glas og vedligeholdelse af glasisætninger, herunder nødvendigt tømrer/snedker-, el-, maler- og smedearbejde, bearbejdning af glas, facadearbejde, montering af dør – og vindueselementer, fugearbejde, fremstilling af blyruder, samt indramningsarbejde.

Mod betaling kan du også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.kfst.dk.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000.- kr. ekskl. moms.

Læs mere på Glarmesterlaugets hjemmeside:
www.glarmesterlauget.dk